Желая щастие да те огрява! Любов да топли сърцето ти! Здраве, да крепи духа ти и късмет, който да ти помага в трудните моменти!

Желая щастие да те огрява! Любов да топли сърцето ти! Здраве, да крепи духа ти и късмет, който да ти помага в трудните моменти!