Празничната маса блести със свойта красива украса! Красива свещ гори в нощта! Тихо блещука в очакване чудото да стане! Желая ти да гориш от любов като свещта и да блестиш със своите успехи!

Празничната маса блести със свойта красива украса! Красива свещ гори в нощта! Тихо блещука в очакване чудото да стане! Желая ти да гориш от любов като свещта и да блестиш със своите успехи!